pexels-skitterphoto-10676.jpg

DiM S.A. to firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielem jest Marek Stefański. Firma posiada szerokie spectrum działalności:
od aktywności w obszarze budowlanym, inżynieryjnym, serwisowym po opiekę medyczną czy hotelarstwo.
 
Spółka DiM S.A. nastawiona jest na ciągły rozwój, polegający na systematycznym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz doskonaleniu metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. Ważne jest tez dla nas budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z Klientem, jak też staranny dobór partnerów biznesowych.

NASZA MISJA

Spółka DiM S.A. jest nastawiona na ciągły rozwój, polegający na systematycznym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz doskonaleniu metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno - organizacyjnych. Ważne jest też dla nas budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z Klientem, jak też staranny dobór partnerów biznesowych. Dbamy o wszechstronny rozwój i oferujemy usługi w zakresie budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego, paliwowego, gazowego i energetycznego. Podejmujemy również współpracę z podmiotami z sektora wojskowego.

Budownictwo jest naszym żywiołem. Projekty realizujemy w formule zaprojektuj - wybuduj lub na podstawie dokumentacji Inwestora. Dbamy o najwyższą jakość wykonywanych zadań. Doskonałe efekty zapewniamy dzięki profesjonalizmowi podejścia do każdego wyzwania, wciąż wzbogacanej wiedzy zespołu oraz wszechstronności usług. Oferujemy nasze doświadczenie, proponujemy innowacyjne rozwiązania, zapewniamy sukces.

 
 
01-gdansk-terminal-pern-1-jpg-lq_N_5D3_4192 — kopia.jpg

OFERTA

BUDOWNICTWO PALIWOWE

To kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjnych związanych

z paliwami płynnymi i gazem ziemnym:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia

 • zespoły zaporowo-upustowych i węzłów rozdzielczych

 • stacje redukcyjno - pomiarowych

 • tłocznie gazu

 • podziemne magazyny gazu

 • rurociągi przesyłowych ropy naftowej

 • zbiorniki magazynowych paliw płynnych

 • terminale i bazy magazynowych paliw płynnych

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

Kompleksowa oferta usług w zakresie:

 • stacji i rozdzielni elektroenergetycznych

 • linii przesyłowych elektroenergetycznych

 • budowy i modernizacji elektrociepłowni

 • budowy i modernizacji bloków energetycznych

 • budowy obiektów i instalacji OZE

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie:
Budowy obiektów ochrony środowiska, w tym:

 • oczyszczalni ścieków

 • stacji uzdatniania wody

 • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

 • przepompowni ścieków

 • zbiorników retencyjnych

 • suszarni i spalarni osadów

 • obiektów unieszkodliwiania odpadów

Budowy obiektów hydrotechnicznych,
w tym:

 • obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)

 • obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

BUDOWNICTWO OGÓLNE 

To szeroka oferta z zakresu budownictwa kubaturowego:

 • osiedla i budynki mieszkalne

 • obiekty służby zdrowia

 • obiekty biurowe

 • obiekty handlowe

 • hotele

 • centra logistyczne

 • hale i obiekty przemysłowe

 • inne obiekty użyteczności publicznej

 • zajmujemy się także rewitalizacją obiektów zabytkowych

NASZE REALIZACJE

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

BUDNOWNICTWO INŻYNIERYJNE

BUDOWNICTWO OGÓLNE

 
 

GRUPA DiM S.A. 

DiM_logo_serwis_v2-rounded-01_edited.png

ul. Mławska 48 C,

87-500 Rypin
e-mail: biuro.rypin@dim-serwis.pl
tel./fax: +48 54 280 72 39

DCon_edited.png

ul. Hrubieszowska 6b,

01-209 Warszawa
e-mail: biuro@dim-construction.pl

tel. +48 22 378 80 70

fax. +48 22 378 80 88

DiM Hotele_edited.png

DiM HOTEL ŁÓDŹ
Sp. z o. o. 

ul. Piotrkowska 229/231
90-456 Łódź
e-mail: info@hilodz.com

tel. +48 42 208 2000

KONTAKT

NASZ ADRES

DiM S.A.

ul. Hrubieszowska 6b
01-209 Warszawa

biuro@dimsa.pl

Tel.  + 48 22 378 80 70

Fax. + 48 22 378 80 88

Władze: Marek Stefański - Prezes Zarządu
NIP: 8921464448  

REGON: 340616580
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

numer KRS: 0000483282
Kapitał zakładowy: 1 355 000 PLN

Back to Top

DO GÓRY